Mysten - fårskötsel och skogsbruk

Mysten – gården där tradition och förnyelse möts

Lammgosardag 22 april kl 11–13

Välkomna till Lammgosardag den 22 april kl. 11–13!

Vår senaste bok om livet på gården

Mer information under Gårdsbutiken.


Mysten ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta Zachrisson har fått behålla den karaktär den haft under lång tid.