Mysten - fårskötsel och skogsbruk

Mysten – gården där tradition och förnyelse möts

Nya ägare men fåren och gårdsbutiken finns kvar

Nu (hösten 2020) har vi lämnat vår gård. Familjen Andersson (Erik, Emma, Karl och Algot) har tagit över. Till vår glädje har de också tagit över vår fårbesättning. Mysten kommer att fortsätta att vara KRAV-certifierad när det gäller både mark och djur.

Vi har flyttat till ett radhus vid Mjörnstranden inne i Alingsås. Vi säljer fortfarande våra böcker, skinn och hantverk både hemifrån och på Korpens Hantverksbutik och Galleri.
Våra nya kontaktuppgifter:
Margareta och Ingemar Zachrisson
Arrendegatan 37, 44156 Alingsås
070-281 49 05
0322-50095@telia.com

Erik Andersson nås på 076-103 85 70 eller Erik@mysten.se.

Ni kan beställa både lamm och nöt i part av Erik. Tänk på att beställa i god tid!


Våra böcker om livet på gården

Våra böcker ”År med får – en fårbondes dagbok” och ”Utblick från en gårdsplan” handlar om Mysten och livet som vi lever här. Mer information under Gårdsbutiken.


Mysten ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta Zachrisson har fått behålla den karaktär den haft under lång tid.

Foto © Tore Hagman