Mysten - fårskötsel och skogsbruk

Mysten – gården där tradition och förnyelse möts

Nya ägare men vi, fåren och gårdsbutiken finns kvar

Vi har sålt gården till Erik och Emma som bor ett par kilometer bort. Aktiva jordbrukare med stort intresse för djur, jord och skog – 50 år yngre.

Vi bor kvar på gården. Sköter mindre avelsbesättning får och gårdsbutik – tills vidare.


Våra böcker om livet på gården

Våra böcker ”År med får – en fårbondes dagbok” och ”Utblick från en gårdsplan” handlar om Mysten och livet som vi lever här. Mer information under Gårdsbutiken.


Mysten ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta Zachrisson har fått behålla den karaktär den haft under lång tid.