Mysten - fårskötsel och skogsbruk

Mysten – gården där tradition och förnyelse möts

Invigning av Gotaleden 14–16 juni

GOTALEDEN - vandringsled mellan Göteborg och Alingsås invigs 14-16 juni.

En bit går på vår fägata - Se www.gotaleden.se. Märkningen är gjord så att man kan vandra leden under hela året. Det är lätt att nyttja järnvägens lokalstationer för att pröva olika etapper.


Vår senaste bok om livet på gården

Mer information under Gårdsbutiken.


Hämta vår broschyr om nyttigare kött ››


Mysten ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta Zachrisson har fått behålla den karaktär den haft under lång tid.

Foto © Tore Hagman