Mysten - fårskötsel och skogsbruk

Gården

Mysten ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta Zachrisson har fått behålla den karaktär den haft under lång tid.

Mysten är KRAV-certifierad sedan 1995 och erhöll samma år utmärkelsen "årets koskälla", en utmärkelse från författargruppen till Mulens marker.

Gårdens verksamhet presenterades månadsvis under vinjetten "året på gården" i tidningen Land 2003-04.

Utmärkelser vi fått

  • Hushållningssällskapets pris för välskött gård, 2002
  • LRF Västs Kulturpris, 2004
  • Alingsås kommuns miljöpris, 2004
  • Alingsåsnejdens LRF´s miljöpris 2011
  • Idégård för utveckling av kulturmiljö, 2015, för LRF, SLU med flera.
  • Margareta fick vintern 2017 Alingsås Naturskyddsförenings pris för ekologisk, hållbar uppfödning och förädling av gårdens produkter.
  • Mysten var nominerad till Årets Fårföretagare 2019 vid Fåravelsförbundets årsstämma i Mora.

Foto © Tore Hagman