Mysten - fårskötsel och skogsbruk

Mysten – gården där tradition och förnyelse möts

Många besökare under Lammgosardagen

Tack alla ni som kom till årets Lammgosardag!

Vår senaste bok om livet på gården

Mer information under Gårdsbutiken.


Mysten ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta Zachrisson har fått behålla den karaktär den haft under lång tid.

Foto © Tore Hagman

Först kall och sen vår - sedan snabb och varm sommar. Ger detta bra vallskörd och lammtillväxt? Vi får se fram mot hösten.