År med får – en fårbondes dagbok

Fåret är, efter hunden, vårt äldsta husdjur. Få husdjur kan nyttjas på så många sätt. I hela världen har man genom avel utvecklat raser med anpassningar för olika inriktningar - kött, skinn, ull, mjölk och landskapsvård.

Ingemar och Margareta Zachrisson, på gården Mysten utanför Alingsås, har lång erfarenhet av fårskötsel och har hunnit pröva på det mesta. Många upplevelser och erfarenheter är hämtade från gårdens dagliga sysslor. Kontakter med personer på andra gårdar har varit fruktbara för att utveckla näringen. Småskaligt lantbruk kan bli lönsamt om man samverkar och ser fårskötselns mångfald. Boken förmedlar intryck från gården och trakten, vår omvärld och fårets historia.

De flesta av bokens bilder är tagna av naturfotografen och fårägaren Tore Hagman. Han har medverkat i ett flertal böcker om odlingslandskapet. Den mest kända är Mulens marker. I denna bok är det rika bildmaterialet ett viktigt komplement till det skrivna ordet.

Såväl den erfarne fårägaren som nybörjaren kan hämta kunskaper från denna bok. När det gäller får blir ingen fullärd.


Beställ boken genom att skicka ett mail till Mysten eller ring: 0322-500 95.

Priset är 150 kr + frakt.

Foto © Tore Hagman