Utblick från en gårdsplan

Boken "Utblick från en gårdsplan" handlar om gården Mysten i Hemsjö socken i Västergötland. Margareta och Ingemar Zachrisson driver sin gård utifrån den urgamla principen att självhushållsgraden ska vara så hög som möjligt.

Ingemar, som skrivit texterna i boken, har tidigare arbetat som lärare i bl.a. biologi. De kunskaper och den insikt han fått som ett bondearv av sina föräldrar har i hög grad bidragit till att bilda grund i den livsfilosofi som paret Zachrisson försöker leva efter. Bevara, nyttja och utveckla är tre ord som stämmer bra in på den Zachrissonska livsstilen. På Mysten blandas gammal och ny teknik med tradition och förnyelse.

Syftet med denna bok är inte enbart att i ord och bild berätta om hur man arbetar och tar tillvara resurserna på en gård som Mysten, utan även att inspirera andra som vill "sätta fingrarna i jorden".

BIlderna i boken är tagna av Tore Hagman som under lång tid följt och dokumenterat arbetet på gården.

Utblick från en gårdsplan" innehåller 192 sidor och 135 bilder.


Beställ boken genom att skicka ett mail till Mysten eller ring: 0322-500 95.

Priset är 150:- + fraktavgift.

Boken är fylld med Tore Hagmans bilder av livet på gården.